zdenkanovotna.cz
true

Ženské masáže

Ženské masáže

O ŽENSKÝCH MASÁŽÍCH MOHENDŽODÁRO

 
Masáže miluji.
 
Dávají mi pocit naplnění. Cítím vděčnost, že mohu ženu opečovat, rozmazlit, poskytnout jí uvolnění a hlubokou relaxaci. Vše společně s kvalitní hudbou utváří příjemný celek.
 
První masáž nové ženy je určitě poznávací. Zjišťuji, jaká žena ke mně přichází, jaký žije život, z jakého prostředí přišla a co konkrétně ona potřebuje, jak reaguje, co je jí příjemné, jestli něco bolí, na co se máme zaměřit. Jestli je to manažerka, nebo matka na plný úvazek, jestli žije v přírodě, nebo ve městě a zda už se sebou nějak pracuje. 
 
Důležitý je také záměr, s čím ta žena přišla, co potřebuje. Může to být potřeba relaxovat, ale může to být i potřeba něco tvořit, rozvíjet se…
 
Co mají ženy společné, je potřeba vnést do života právě opět tu radost a ženskou esenci, lehkost a plynutí. Vypadnout z té tíhy výkonu a stereotypu a hlavně z hlavy a koloběhu myšlenek. 
 
Je skvělé, že toto masáže opravdu dovedou a mám vždy radost, když žena odchází odpočatá, rozzářená a s novými vjemy a nápady. 
 
Na masáž se připravuji předem, naladěním prostoru, očistou, naladěním sama na sebe.
 
Pokládám přípravu za velmi důležitou.
Jsem tu pro ten daný okamžik.

Přihlásit se můžeš zde